Tuesday, 15 June 2010

Tao drop down list trong Excel

Muốn tạo data ở sheet khác thì làm như sau: Nhớ theo từng bước một nhé vì tôi cũng vừa hiểu cái này đc vài hôm.
B1- đặt dữ liệu ở sheet1
B2- Bôi đen phần dữ liệu đó
B3- Vào insert/vào name/ vào define/ trong names in workbook nên viết ngay là sheet1 sau đó ok.
B4- Sau đó muốn có droplist thì sang sheet2, chọn cột nào mà muốn làm droplist thì bôi đen cột đó rồi vào validation/ vào list và đánh vào ô là = sheet1 sau đó ok là xong.
Chúc thành công

No comments: